1- Yatırımlarınıza %100 finansman olanağı sağlar; Finansal Kiralama yolu ile, yatırım bedelinizin tamamı, satın alma esnasında oluşan diğer masraflarla birlikte finanse edilir.

2- Orta ve uzun vadeli finansman sağlar; Finansal Kiralama yolu ile orta ve uzun vadeli finansman sağlamanız mümkündür.

3- Vergi, resim ve harç muafiyeti sağlar; Finansal Kiralama Sözleşmeleri ve bu sözleşmelere bağlı olarak alınan teminatlar vergi, resim ve harçtan muaftır. (İpotek işlemleri vs. gibi)

4- Piyasalardaki ekonomik dalgalanmalara karşı istikrar sağlar; Finansal Kiralama yolu ile yapılan yatırımlarda ödemeleriniz sözleşme süresi boyunca piyasada oluşan dalgalanmalardan etkilenmez, sabit kalır, faiz oranı değişmez.

5- Banka Kredi Limitlerinin verimli kullanılmasını sağlar; Finansal Kiralama yolu ile, özkaynaklarınızı ve bankalardaki kredi limitlerinizi kullanmadan yatırımlarınızı finanse edersiniz.

6- Operasyonel kolaylık sağlar; Finansal Kiralama yolu ile yapılan yatırımlarda, tüm satınalma ve ithalat işlemleri leasing firmasının uzman kadrosu tarafından gerçekleştirilir.

7- Amortisman olanağı sağlar; Finansal Kiralama yolu ile satın alınan mallar için amortisman ayrılabilir, yeniden değerlemeye tabi tutulabilir.

8- Sözleşme süresi sonunda sembolik bedelle devir imkanı sağlar; Kiraladığınız malı sözleşme sonunda sembolik bedelle satın alabilirsiniz.

9- Yatırım Teşvik Belgelerinizi kullanma imkanı sağlar; Yatırım Teşvik Belgelerinizi Finansal Kiralama Şirketine devrederek yatırımınızda kullanma imkanına sahip olursunuz.
MNG Leasing  |  Leasing Hakkında  |  Bize Ulaşın

© 2006 MNG Leasing